Rok 2006 - rozpoczęcie działalności:

 • obiekty i budowle rolnicze
 • przebudowy i rozbudowy budynków handlowych dla PSS w Iławie
 • przebudowy istniejących budynków mieszkalnych
 • rozbudowa budynku przetwórstwa żywności w Suszu
 • przebudowa i adaptacja istn. budynku na hotel w Suszu
2006
2007

 • rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Suszu
 • adaptacje, rozbudowy  istn. budynków do funkcji mieszkalnej
 • obiekty i budowle rolnicze
 • Centrum Zarządzania w Suszu
 • rozbudowy Świetlicy wiejskiej w Redakch
 • budowa hali produkcyjnej w Lubawie

 • rozbudowa szkoły w Babiętach gm. Susz
 • budowa budynku galerii handlowej w Tarnobrzegu
 • kurniki 
 • budowa budynku mieszkalnego-wielorodzin. w Iławie
 • budowa hal produkcyjno-magazynowych w Lubawie
 • budowa hali produkcyjno-mag. w Działdowie
 • budowa myjni samochodowej w Lubawie
 • adaptacja istn. budynków wielorodzin. w Falknowie gm. Susz
2008
2009

 • adaptacja i rozbudowa  istn. budynku biurowego w Iławie
 • budowa świetlicy wiejskiej
 • budowa hali sportowej ZS w Iławie
 • budowa budynku myjni w Suszu
 • budowa magazynu w Iławie
 • budowa stacji OSKP w Morągu i Olsztynku
 • budowa hal produkcyjnych w Nidzicy
 • adaptacja warsztatów ZS w Iławie
 • budowa zakładu przetwórstwa jaj w Wiśniewie k/Mławy

 • rozbudowa przedszkola publicznego w Suszu
 • rozbudowa Huty Szkła w m. Tur pow. Nakło
 • budowa zakładu gięcia szkła w Iławie
 • budowa magazynu tworzyw sztucznych w Działdowie
 • budowa budynku usługowo-mieszkalnego w Iławie
2010
2011

 • budowa hali magazynowej w Gulbiu k/Iławy
 • rozbiórka bud. biurowego w Lubawie
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty warsztatowe konstrukcji stalowych i żelbetowych

 • budowa hal produkcyjnych i magazynowych w Lubawie
 • budowa kompleksu sportowo-plażowego w Suszu
 • adaptacja projektów typowych
 • rozbudowa istn. zakładu zdobienia szkła w Działdowie
2012
2013

 • rozbudowa zakładu meblarskiego w Iławie MM Szynaka Living
 • rozbudowa zakładu FM Szynaka w Nowym M. Lub.
 • budowa zakładu produkcji reklam w Działdowie
 • budowa magazynu w Rudzienicach
 • budowa obiektów rolniczyc

 • rozbudowa bud. biurowego w Falknowie gm. Susz
 • rozbudowa marketu w Suszu
 • budowa stacji paliw w Iławie
 • budowa biurowca Libro w Lubawie
 • budowa biurowca Szynaka Meble w Lubawie
 • budowa magazynu.  w Iławie
2014
2015

 • rozbudowa drukarni w Działdowie
 • rozbudowa hali produkcyjnej w Działdowie
 • budowa magazynu Szynaka Meble w Lubawie
 • budowa magazynu w Kartoszynie gm. Krokowa

 • budowa hali magazynowej w Radomiu
 • budowa magazynu farb w Komornikach gm. Działdowo
 • budowa magazynu Szynaka Logistic w Iławie
 • budowa hali prod-magazyn. w Lućmierzu pow. Kutno
 • rozbudowa budynków biurowych w Działdowie
2016
2017

 • rozbudowa hali magazynowej w Działdowie
 • budowa magazynu w Rudzienicach k/Iławy
 • budowa magazynu Rolimpex S.A w Iławie
 • budynek sceniczny w Suszu
 • budowa magazynu w Sztumie
 • budowa magazynu w Wołominie
 • rozbudowa bud. produkcyjnego huty w Działdowie

 • budowa budynku produkcji jachtów w Ostródzie
 • rozbudowa świetlicy wiejskiej w Januszewie gm. Susz
 • budowa hali prod.-magazyn w Falknowie gm. Susz
 • budowa wiaty magazynowej w Działdowie
 • budowa hali produkcyjnej w Radomiu
 • budowa hali prod-magazyn w Kartoszynie gm. Krokowa
2018
2019

 • budowa zakładu tapicerskiego w Lidzbarku Welskim
 • rozbudowa huty szkła w m. Tur pow. Nakło
 • rozbudowa istn. zakładu prod. w Olsztynie
 • budowa hali magazynowej w Działdowie
 • budowa zakładu prod. betonu w Iławie